Virk, T. (2024) “Vladimir Bartol in Kocbekov Strah in pogum”, Jezik in slovstvo, 58(1-2), p. 39‒49. doi:10.4312/jis.58.1-2.39‒49.