Božič, Z. (2024) “Delo Franceta Bevka v luči literarne zgodovine in srednješolskih beril”, Jezik in slovstvo, 59(1), pp. 53–67. doi:10.4312/jis.59.1.53-67.