Lah, K. (2024) “Podoba očeta v Kosmačevem romanu Pomladni dan in noveli Pot v Tolmin”, Jezik in slovstvo, 59(2-3), pp. 69–76. doi:10.4312/jis.59.2-3.69-76.