Žbogar, A. (2024) “Sodobna slovenska novela preštevno”, Jezik in slovstvo, 59(2-3), pp. 129–138. doi:10.4312/jis.59.2-3.129-138.