Bešter Turk, M. (2024) “Dejanski in želeni vpliv monografij Leopoldine Plut Pregelj na poslušanje v slovenski šoli”, Jezik in slovstvo, 60(3-4), pp. 123–129. doi:10.4312/jis.60.3-4.123-129.