Hladnik, M. (2024) “O učbenikih”, Jezik in slovstvo, 60(3-4), pp. 235–240. doi:10.4312/jis.60.3-4.235-240.