Bjelčevič, A. and Pezdirc Bartol, M. (2024) “Uvodnik: Profesorju Jožetu Koruzi, ‘enemu tistih, ki naredijo vse okrog tebe znosnejše’”, Jezik in slovstvo, 61(3-4), pp. 3–5. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17711 (Accessed: 14 June 2024).