Vizjak Puškar, N. (2024) “Priredbe in skrajšave literarnih besedil, primerne za otroke z okvaro sluha ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami”, Jezik in slovstvo, 62(4), pp. 3–16. doi:10.4312/jis.62.4.3-16.