Toroš, A. and Zanardi, T. (2024) “Pesmi v ilegalnih goriških publikacijah v obdobju med vojnama”, Jezik in slovstvo, 62(4), pp. 97–108. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17759 (Accessed: 14 June 2024).