Tivadar, H. (2024) “Položaj slovenskega govora skozi prizmo stavčne fonetike – aktualizacija opisa osnovnih besedilnofonetičnih parametrov”, Jezik in slovstvo, 63(2-3), pp. 7–24. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17777 (Accessed: 25 June 2024).