Gaberšček, N. (2024) “Merjenje določenih vidikov skladenjske kompleksnosti v pisnih besedilih slovenskih osnovnošolcev”, Jezik in slovstvo, 63(2-3), pp. 139–156. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17787 (Accessed: 13 June 2024).