Zwitter Vitez, A. (2024) “Enota analize spontanega govora: interakcija prozodije, pragmatike in skladnje”, Jezik in slovstvo, 63(2-3), pp. 157–175. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17788 (Accessed: 20 July 2024).