Medved Udovič, V. (2024) “Književni pouk v osnovni šoli med tradicijo in sodobnostjo. Oživljanje žanrov slovstvene folklore pri mladih bralcih”, Jezik in slovstvo, 64(1), pp. 29–38. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17810 (Accessed: 13 June 2024).