Dosoudilová, M. (2024) “Ocene in poročila: Zdeňka Kohoutková: Češko glasoslovje, besedotvorje in oblikoslovje: delovni zvezek”, Jezik in slovstvo, 64(2), pp. 113–114. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17828 (Accessed: 14 June 2024).