Vogel, J. (2024) “Kritična sporazumevalna zmožnost – osrednji koncept sodobnega pouka prvega jezika”, Jezik in slovstvo, 66(1), pp. 3–16. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17883 (Accessed: 24 June 2024).