Vlahovič, L. (2024) “Jezikovnostilistična primerjava dveh slovenskih prevodov Flaubertove Madame Bovary in vprašanje zastaranja prevodov”, Jezik in slovstvo, 66(1), pp. 103–120. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17890 (Accessed: 24 June 2024).