Lengar Verovnik, T. (2024) “Velika začetnica: med odslikavanjem stvarnosti, jezikovnim sistemom in pravopisnim dogovorom”, Jezik in slovstvo, 66(2-3), pp. 55–66. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17897 (Accessed: 24 June 2024).