Labroska, V. and Subiotto, N. (2024) “Pravorečna in pravopisna norma v makedonščini – aktualno stanje”, Jezik in slovstvo, 66(2-3), pp. 193–202. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17912 (Accessed: 24 June 2024).