[1]
D. Haramija, „Branje mladinskih leposlovno-informativnih knjig pri različnih predmetih v osnovni šoli“, JIS, let. 67, št. 1-2, str. 49–62, jul. 2022.