[1]
M. Javor Briški, „Nemška književnost na Slovenskem od 11. do 16. stoletja“, JIS, let. 67, št. 1-2, str. 79–105, jul. 2022.