[1]
T. Zupančič, “Raba polstavkov v prevodih Vernovega romana V osemdesetih dneh okoli sveta”, jis, vol. 68, no. 2, pp. 43–55, Sep. 2023, doi: 10.4312/jis.68.2.43-55.