[1]
U. Valenčič Arh, „Frazeologija v mladinskem romanu Poletje pod lastovičjim zvonikom“, JIS, let. 68, št. 2, str. 159–169, sep. 2023.