[1]
H. Tivadar, “Retorični vidik sodobne slovenščine in javnega nastopanja v današnjem globalnem svetu s stališča sovražnega govora”, jis, vol. 68, no. 4, pp. 5–27, Dec. 2023, doi: 10.4312/jis.68.4.5-27.