[1]
P. Gantar, M. Bon, M. Gapsa, and Špela Arhar Holdt, “Šolar-Eval: Evalvacijska množica za strojno popravljanje jezikovnih napak v slovenskih besedilih”, jis, vol. 68, no. 4, pp. 89–108, Dec. 2023, doi: 10.4312/jis.68.4.89-108.