[1]
I. Novak Popov, “»Pozabljena« slovenska pričevanja iz vélike vojne”, jis, vol. 50, no. 1, pp. 9–24, Jan. 2024, doi: 10.4312/jis.50.1.9-24.