[1]
M. Stritar, “Merila za oblikovanje korpusov usvajanja tujega jezika”, jis, vol. 51, no. 5, pp. 59–74, Jan. 2024, doi: 10.4312/jis.51.5.59-74.