[1]
A. Koron, “Avtobiografija in naratologija: sodobne pripovednoteoretske kategorije v raziskavah avtobiografskih pripovedi”, jis, vol. 53, no. 3-4, pp. 7–21, Jan. 2024, doi: 10.4312/jis.53.3-4.7-21.