[1]
N. Vizjak Puškar, “Priredbe in skrajšave literarnih besedil, primerne za otroke z okvaro sluha ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami”, jis, vol. 62, no. 4, pp. 3–16, Jan. 2024, doi: 10.4312/jis.62.4.3-16.