[1]
T. Lengar Verovnik, “Velika začetnica: med odslikavanjem stvarnosti, jezikovnim sistemom in pravopisnim dogovorom”, jis, vol. 66, no. 2-3, pp. 55–66, Jan. 2024, Accessed: Jun. 24, 2024. [Online]. Available: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17897