Haramija, D. „Branje Mladinskih Leposlovno-Informativnih Knjig Pri različnih Predmetih V Osnovni šoli“. Jezik in Slovstvo, let. 67, št. 1-2, julij 2022, str. 49-62, doi:10.4312/jis.67.1-2.49-62.