Valenčič Arh, U. „Frazeologija V Mladinskem Romanu Poletje Pod lastovičjim Zvonikom“. Jezik in Slovstvo, let. 68, št. 2, september 2023, str. 159-6, doi:10.4312/jis.68.2.159-169.