Tivadar, Hotimir. “Retorični Vidik Sodobne slovenščine in Javnega Nastopanja V današnjem Globalnem Svetu S stališča sovražnega Govora”. Jezik in Slovstvo, vol. 68, no. 4, Dec. 2023, pp. 5-27, https://doi.org/10.4312/jis.68.4.5-27.