Bošnjak, Blanka. “Pregled Tipologije Sodobne Slovenske Kratke Proze (osemdesetih in Devetdesetih Let 20. Stoletja)”. Jezik in Slovstvo, vol. 50, no. 6, Jan. 2024, pp. 43-61, https://doi.org/10.4312/jis.50.6.43-61.