Pisanski Peterlin, Agnes. “Raziskave Metabesedilnosti V Uporabnem Jezikoslovju: Pregled področja in Predstavitev Raziskovalnega Dela Za slovenščino”. Jezik in Slovstvo, vol. 52, no. 3-4, Jan. 2024, pp. 7-19, https://doi.org/10.4312/jis.52.3-4.7-19.