Smolej, Mojca. “Eliptične Strukture in Njihove Metabesedilne Vloge”. Jezik in Slovstvo, vol. 52, no. 3-4, Jan. 2024, pp. 67-78, https://doi.org/10.4312/jis.52.3-4.67-78.