Ferbežar, Ina, and Marko Stabej. “Razumeti Razumevanje”. Jezik in Slovstvo, vol. 53, no. 1, Jan. 2024, pp. 15-31, https://doi.org/10.4312/jis.53.1.15-31.