Arhar, Špela. “Učni Korpus SSJ in Leksikon Besednih Oblik Za slovenščino”. Jezik in Slovstvo, vol. 54, no. 3-4, Jan. 2024, pp. 43-56, https://doi.org/10.4312/jis.54.3-4.43-56.