Dukič, Davorin. “Poimenovanja Argumentacije V referenčnem Korpusu FidaPLUS”. Jezik in Slovstvo, vol. 54, no. 5, Jan. 2024, pp. 41-56, https://doi.org/10.4312/jis.54.5.41-56.