Vičar, Branislava. “Koncept Narave V Jamnici: Ekokritični Diskurzivni Pristop”. Jezik in Slovstvo, vol. 55, no. 3-4, Jan. 2024, pp. 123-37, https://doi.org/10.4312/jis.55.3-4.123-137.