Virk, Tomo. “Vladimir Bartol in Kocbekov Strah in Pogum”. Jezik in Slovstvo, vol. 58, no. 1-2, Jan. 2024, p. 39‒49, https://doi.org/10.4312/jis.58.1-2.39‒49.