Anton Sòvre and Anton Sovrè

A Long Journey to Classical Philology

Authors

  • Matic Kristan

DOI:

https://doi.org/10.4312/keria.23.2.67-98

Keywords:

Sovre, classical philology, Šavna Peč, gymnasium, University of Vienna, University of Graz, University of Ljubljana, First World War

Abstract

The article describes the youth and education of Anton Sovre, who went on to become an eminent classical philologist and translator. He was born in a family of farmers in the village of Šavna Peč, where he also grew up. His father retired as an invalid after a railway accident and the family moved to the town of Krško. Sovre obtained lower secondary education in Celje and higher secondary education in Ljubljana. At first he studied at the University of Vienna, where he was also the president of Slovenija, a society of Slovene students; later on, he studied at the University of Graz. He applied for final exams in 1912, but failed to complete them in entirety. He married Albina Schöner during the First World War. He graduated as late as 1925 by taking graduation exams at the University of Ljubljana. In addition, the article summarises the lives of his seven siblings, including the military service of all of his five brothers during the First World War.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Okrajšave arhivskih virov

AS – Arhiv Republike Slovenije

AUW – Archiv der Universität Wien

KA – Kriegsarchiv Wien

NAL – Nadškofijski arhiv Ljubljana

NAM – Nadškofijski arhiv Maribor

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisna zbirka

ZAC – Zgodovinski arhiv Celje

ZAL – Zgodovinski arhiv Ljubljana

ZAMU – Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani

*******

Avdiovizualni viri

Harb, Miran. Reportaža »Anton Sovre« – ob 120-letnici rojstva. Maribor: RTS, 2005.

Herek, Boža in Bojan Herek. Sofra iz Šavne Peči. Laško: Vigred, 2005.

*******

Elektronski viri

Family Search. https://www.familysearch.org/ (obiskano 8. januar 2022)

Poročna matična knjiga župnije Rossau 1908–1910. Matricula. data.matricula-online.eu/en/oesterreich/wien/09-rossau/02-19/?pg=1 (obiskano 8. januar 2022)

Sprejemni listi pokopališča Žale (»Slovenia, Ljubljana, Funeral accounts, 1937–1970«), št. 189. (obiskano 8. januar 2022)

Suhadolc, Anton. Spomini Antona Suhadolca. suhadolc.weebly.com/blog (obiskano 8. januar 2022)

*******

Druga literatura

Abramić, Mihael. Poetovio: vodnik po muzeju in stavbnih ostankih rimskega mesta. Ptuj: Muzejsko društvo, 1925.

Bartol, Vladimir. »Obisk pri slovenskem humanistu.« Primorski dnevnik 13.155, 30. junij 1957, 3.

Bradač, Zorka. Neslutena moč ljubezni. Ljubljana: Forma 7, 2001.

Bradač, Zorka. Sijaj resnice. Grosuplje: Mondena, 2005.

Brumen, Fran. »Spomini na profesorja Sovreta.« V: Kajetan Gantar et al., ur., Sovretov zbornik, 17–18. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1986.

Car, Pavel. Slovenci – junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja. Ljubljana: Signum Laudis, 2017.

Cvirn, Janez. Dunajski državni zbor in Slovenci (1848–1918). Celje: Zgodovinsko društvo, 2015.

Gantar, Kajetan. »Rod in domačija Antona Sovreta«. Jezik in slovstvo 27 (1981): 82–83.

Gantar, Kajetan. Utrinki ugaslih sanj. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.

Hriberšek, Matej. Klasični jeziki v slovenskem šolstvu 1848–1945. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2005.

Hriberšek, Matej. »Prvi slovenski doktorji klasične filologije z graške univerze.« Šolska kronika: zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje 29–53, št. 1–2 (2020): 23–80.

Hriberšek, Matej. »Sovretov prevod Sofoklovega Kralja Ojdipa in njegova ustvarjalna leta na Ptuju.« V: Mira Petrovič, ur., Anton Sovre in Ptuj, 20–49. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2019.

Jakopin, Franc. »Slovenski priimek Sovrè.« Jezik in slovstvo 21 (1975/1976): 172–73.

Kolenc, Petra in Blaž Kosovel. »Joško Štrukelj – karizmatični župan z vizijo. V spomin ob 10. obletnici smrti.« Razpotja 10 (2019): 64–70.

Kragl, Viktor. »Zelena jama.« Kronika slovenskih mest 7 (1940): 158–225.

Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914–1918, V/2, Beilagen (ÖULK). Dunaj: Verlag der Militärwissenschaftlichen Mitteilungen, 1934.

Pavlica, Hedvika, ur. V Šavni Peči obujamo spomine: prvi Sovrétov večer, 28. junija 1997. Šavna Peč: samozaložba, 1997.

Sovre, Anton. »Tolstojev svetovni nazor.« Omladina 5, št. 8 (1908): 124–26.

Vujošević, Ubavka. Nestajali netragom. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2019.

Žnidaršič-Žagar, Sabina. Ora et labora – in molči ženska! Ljubljana: Založba /*cf, 2000.

Published

29.12.2021

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)