Where Are Emona’s Children?

Authors

  • Bernarda Županek Museum and Galleries of Ljubljana, City Museum of Ljubljana, Slovenia
  • Tamara Leskovar University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/keria.25.1.67-83

Keywords:

Emona, Roman era, children, newborns, mortality, burials, cremation burial

Abstract

The article investigates issues related to children’s health status and mortality in Emona. It emphasises the discrepancy between the estimated high child mortality in Roman times and the relatively low percentage of child graves discovered in Emona so far. The results of analyses of cremated remains from some early Roman Emona graves suggest that multiple individuals were sometimes buried in a single grave, often adults and children together. The article inquires whether these may be the previously undiscovered burials of the Emona children, exploring other possible explanations as well. Furthermore, some information is provided about the health status of the Emona children based on the materials examined thus far.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bešter, Helena. Prvo strokovno poročilo o arheoloških raziskavah ob gradnji in arheoloških izkopavanjih v Ljubljani v parku Ajdovščina zaradi obnove vročevodnega omrežja. Neobjavljeno strokovno poročilo. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Arheološki raziskovalni konzorcij za Ljubljano, 2022.

Brečić, Jerica in David Badovinac. Poročilo o arheoloških raziskavah na območju gradnje parkirne hiše v Ljubljani Kongresni trg, februar 2009–maj 2011, Zvezek VII od XI. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2011.

Brickley, Megan B. in Rachel Ives, The bioarchaeology of metabolic bone disease. Oxford: Academic Press, 2008.

Caroll, Maureen. »Infant death and burial in Roman Italy«. Journal of Roman Archaeology 24, 2011, 99–120. DOI: https://doi.org/10.1017/S1047759400003329

Caroll, Maureen. »ʻNo part in earthly thingsʼ. The death, burial and commemoration of newborn children and infants in Roman Italy.« V: Mary Harlow in Lena Larsson Lovén, ur., Families in the Roman and Late Antique world, 41–63. London in New York: Continuum International Publishing Group, 2012.

Caroll, Maureen. »Archaeological and epigraphic evidence for infancy in the Roman world.« V: Sally Crawford, Gillian Shepherd in Dawn M. Hadley, ur., The Oxford Handbook of the Archaeology of Childhood, 148–164. Oxford: Oxford University Press, 2018. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199670697.013.8

Caroll, Maureen. Infancy and earliest childhood in the Roman world. ʻA fragment of time.ʼ Oxford: Oxford University Press, 2018. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780199687633.001.0001

Draksler, Matej, Matic Perko, Marko Sraka, Tina Žerjal, Ana Plestenjak, Rene Masaryk, Karla Varga, Karla, Andreja Krašna in Lina Furlan. Prvo strokovno poročilo o predhodni arheološki raziskavi – arheološko izkopavanje in arheološke raziskave ob gradnji na Trgu mladinskih delovnih brigad v Ljubljani. Neobjavljeno strokovno poročilo. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Arheološki konzorcij za Ljubljano, 2022.

Fox, Sherry C. »The bioarchaeology of children in Graeco-Roman Greece.« V: Mari-Dominique Nenna ur., L’enfant et la mort dans l’Antiquité II, 409–427. Alexandrie: Centre d’Études Alexandrines, 2012.

Garnsey, Peter. Food and Society in Classical Antiquity. Key Themes in Ancient History. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Gaspari, Andrej. »Apud horridas gentis …« Začetki rimskega mesta Colonia Iulia Emona / Beginnings of the Roman Town Colonia Iulia Emona. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljana, 2010.

Hofman, Barbara. Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na lokaciji Ljubljana-Tobačna 2009, parc. št. 188/1, 188/2 in 18894 k. o. Gradišče II, EŠD 18810 Ljubljana – Arheološko najdišče ob Tržaški cesti. Neobjavljeno strokovno poročilo. Ljubljana: Okra, 2009.

Hrustel, Jožica. Poročilo o arheoloških raziskavah na območju gradnje parkirne hiše v Ljubljani Kongresni trg, februar 2009–maj 2011, Zvezek III od XI. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2011.

Laes, Christian. Disabilities and the disabled in the Roman world. A social and cultural history. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. DOI: https://doi.org/10.1017/9781316678480

Larsson Lovén, Lena. » ʻ… and left his parents in mourning …ʼ . Grief and commemoration of children on Roman memorials.« V: Hedvig von Ehrenheim in Marina Prusac-Lindhagen, ur., Reading Roman emotions, Visual and textual interpretations, 149–162. Acta instituti Romani regni Sueciae, Series 4 (64): 2020.

Leskovar, Tamara, Interno poročilo antropoloških analiz človeških posmrtnih ostankov iz arheološkega najdišča Kongresni trg v Ljubljani. Neobjavljeno poročilo. Ljubljana: Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji, Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, 2023.

Leskovar, Tamara in Nidia Lisić. Antropološka analiza človeških posmrtnih ostankov iz najdišča Ribnica na Dolenjskem. Neobjavljeno poročilo. Ljubljana: Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji, Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, 2023.

Mackensen, Mihael. »Körperbestattete Neonaten in der Römischen Nekropole von Šempeter.« Arheološki vestnik 29 (1978): 336–342.

Maria A. Liston, I. Rotroff, Susan in Lynn M. Snyder. The Agora bone well. Hesperia Supplement Series 50, American School of Classical Studies at Athens, 2018. DOI: https://doi.org/10.2972/j.ctv13nb74h

Masaryk, Rene. Poročilo o arheoloških raziskavah na območju gradnje parkirne hiše v Ljubljani Kongresni trg, februar 2009–maj 2011, Zvezek I od XI. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2011.

Millet, Martin in Rebecca Gowland. »Infant and child burial rites in Roman Britain: a study from east Yorkshire.« Britannia 46 (2015): 171–189. DOI: https://doi.org/10.1017/S0068113X15000100

Miškec, Alenka, Bernarda Županek, Špela Karo in Gojko Tica. Severno emonsko grobišče – raziskave na najdišču Kozolec. Situla 45. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2020.

Mulh, Tadeja. Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na lokaciji Potniški center Ljubljana 2007/2008. Neobjavljeno strokovno poročilo. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2008.

Murphy, Eileen in Mélie Le Roy. »Introduction: Archaeological children, death and burial.« V: Eileen Murphy in Mélie Le Roy, ur., Children, death and burial, Archaeological discourses, 1–18. Oxbow in Philadelphia: Oxbow books, 2017. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1v2xtdg.4

Pavković, Sandra, Matej Draksler, Anja Ipavec, Tina Žerjal, Jerica Brečič, Iris Bekljanov Zidanšek, Andreja Krašna, Lina Furlan in Rok Klasinc. Prvo strokovno poročilo o predhodni arheološki raziskavi – arheoloških raziskavah ob gradnji in arheološkem izkopavanju – v Ljubljani na Tržaški cesti zaradi ureditve površin za pešce in kolesarje ter menjave komunalne infrastrukture. Neobjavljeno strokovno poročilo. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Arheološki konzorcij za Ljubljano, 2021.

Redfern, Rebecca in Rebecca Gowland. »A bioarchaeological perspective on the pre-adult stages of the life course: implications for the care and health of children in the Roman empire.« V: Mary Harlow in Lena Larsson Lovén, ur., Families in the Roman and Late Antique world, 111–140. London in New York: Continuum International Publishing Group, 2012.

Rivera, Frances in Marta Mirazón Lahr. »New evidence suggesting a dissociated etiology for cribra orbitalia and porotic hyperostosis.« American Journal of Physical Anthropology 164 (2017): 76–96. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.23258

Rohnbogner, Anna. Dying young. A bioarchaeological analysis of child health in Roman Britain. BAR British series 637, Archaeology of Roman Britain 7. Oxford: BAR Publishing, 2022. DOI: https://doi.org/10.30861/9781407359595

Saller, Richard P. Patriarchy, property and death in the Roman family. Cambridge studies in population, economy and society in past time. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Scheidel, Walter. »Roman age structure: evidence and models.« Journal of Roman Studies 9 (2001): 1–26. DOI: https://doi.org/10.1017/S0075435800015811

Séguy, Isabelle. »Current trends in Roman demography and empirical approaches to the dynamics of the Limes population.« V: Verhagen, Philip, Jamie Joyce in Mark. R. Groenhuijzen, ur., Finding the Limits of the Limes. Modelling Demography, Economy and Transport on the Edge of the Roman Empire, Computational Social Scineces series, 23–41. New York: Springer Cham, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-04576-0_2

Šašel, Jaro. »K zgodovini Emone v rimskih napisih in literaturi.« V: Zgodovina Ljubljane, prispevki za monografijo, Gradivo s posvetovanja o zgodovini Ljubljane, 16. in 17. novembra 1983 v Ljubljani, 35–45. Ljubljana: Kronika, 1984.

Škvor Jernejčič, Brina in Petra Vojaković. »Grobišča iz starejše železne dobe v Ljubljani. Različni načini pokopa kot kazalci heterogenih prazgodovinskih družbenih identitet.« Arheološki vestnik 74 (2023): 591–632. DOI: https://doi.org/10.3986/AV.74.20

Tomazo-Ravnik, Tatjana. »Emonec z antropološkega vidika.« V: Zgodovina Ljubljane, prispevki za monografijo, Gradivo s posvetovanja o zgodovini Ljubljane, 16. in 17. novembra 1983 v Ljubljani, 51–56. Ljubljana: Kronika, 1984.

Toškan, Borut, Mateja Kovač in Tjaša Tolar. »Bioarheološke raziskave rimskodobnega grobišča Marof na Igu: antropologija, arheozoologija, arheobotanika.« Arheološki vestnik 73 (2022): 281–312. DOI: https://doi.org/10.3986/AV.73.08

Tratnik, Vesna. »Rimsko grobišče na Laurinovi ulici v Vipavi.« Arheološki vestnik 65 (2014): 255–322.

Walker, Philip L., Rhonda R. Bathurst, Rebecca Richman, Thor Gjerdrum in Valerie A. Andrushko. »The causes of porotic hyperostosis and cribra orbitalia: A reappraisal of the iron-deficiency-anemia hypothesis.« American Journal of Physical Anthropology 139 (2009): 109–125. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.21031

Watts, Dorothy J. »Infant burials and Romano-British Christianity.« The Archaeological Journal 146 (1989): 372–383. DOI: https://doi.org/10.1080/00665983.1989.11021295

Wiercińska, Alina. »Some anthropological remarks on human remains from the Dravlje and Emona necropolis.« Arheološki vestnik 29 (1978): 324–332.

Županek, Bernarda. »Late Roman Emona: Understanding the transformation of the city.« Zgodovinski časopis 75, št. 1–2 (2021): 26–41. DOI: https://doi.org/10.56420/Zgodovinskicasopis.2021.1-2.02

Županek, Bernarda in Mateja Ravnik. A topography of death: the funerary landscape of Emona. Predavanje na kongresu Experiencing the landscape in Antiquity 3, Panel 11: Sit tibi terra levis, Per una ricostruzione del paesaggio funerario antico. Rim: Universita Tor Vergata, 31.5.2023.

Published

20. 12. 2023

Issue

Section

I. Pignora Amoris: Children and Childhood in Antiquity (Contributions from the 14th Grošelj Symposium)

How to Cite

Županek, Bernarda, and Tamara Leskovar. 2023. “Where Are Emona’s Children?”. Keria: Studia Latina Et Graeca 25 (1): 67-83. https://doi.org/10.4312/keria.25.1.67-83.

Most read articles by the same author(s)