Demonism from Warning to Worship

The Development of the Demonic and the Transition of the Fallen Angel to the Demonic Muse in the Poetry of Charles Baudelaire and Ivan Cankar

Authors

  • Jernej Kusterle First High School in Celje, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/keria.25.2.197-213

Keywords:

demonism, demonic anti-muse, aesthetics of ugliness, new beauty, aesthetics of decadence

Abstract

The paper outlines how the emergence of the concepts of the aesthetics of ugliness (Rosenkranz) and the ‘new beauty’ (Baudelaire) impacted the role of the demonic in the poetry of the Modern period (i.e. decadence, symbolism and New Romanticism). In the Slovenian context, demonism appeared in older verse texts with the purpose of warning against Satan, Hell and the posthumous penalty due to an unvirtuous life that did not follow God’s commandments and the higher Truth. In the fin-de-siècle period, however, the demonic came under the influence of German and French philosophical thought and its role changed, shifting from the fear of the fallen angel, Lucifer, to the worship of the demonic muse. The speaker in the poems, who still believed in spiritual purity and salvation in the Romantic period, became a victim of black magic in the Modern period and faced (spiritual) damnation under the spell of a witch’s deceptive beauty.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baudelaire, Charles. Spleen. Zbirka: Bela krizantema. Prevod Marko Crnkovič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Baudelaire, Charles. Charles Baudelaire. Zbirka: Mojstri lirike. Izbor Tone Smolej, prevod Andrej Capuder idr. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 1998.

Bernik, France idr. (ur.). Brižinski spomeniki – Znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1992.

Bertoncelj, Mojca. »New age in zahodna kultura«. Bogoslovni vestnik 63/1 (2003): 7–27.

Cankar, Ivan. Zbrano delo I. Zbirka: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Ljubljana: DZS, 1967.

Cankar, Ivan. Zbrano delo II. Zbirka: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Ljubljana: DZS, 1968.

Cankar, Ivan. Zbrano delo XXVI. Zbirka: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Ljubljana: DZS, 1970.

Cevc, Emilijan. »Ob Valvasorjevem Prizorišču človeške smrti«. V: Janez Vajkard Valvasor, Prizorišče človeške smrti (v treh delih), prevod Jože Mlinarič, 279–313. Maribor: Založba Obzorja in Novo mesto: Dolenjska založba, 1969.

Heziod. Teogonija, Dela in dnevi. Prevod Kajetan Gantar. Ljubljana: Modrijan, 2009.

Kette, Dragotin. Zbrano delo – Prva knjiga. Zbirka: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Ljubljana: DZS, 1976.

Kusterle, Jernej. »Gŕdo znotraj filozofske in krščanske estetike: primer slovenskih zgodnjenovoveških verznih besedil«. V: Platforma 3, ur. Lea Kuhar idr., 140–156. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2022.

Murn, Josip. Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979.

Murn, Josip. Zbrano delo – Druga knjiga. Zbirka: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Ljubljana: DZS, 1954.

Nietzsche, Friedrich. The Joyful Wisdom (»La Gaya Scienza«). The Complete Works of Friedrich Nietzsche. Vol. 10. Prevod Thomas Common. New York: The Macmillan Company, 1924.

Novak Popov, Irena. »Poezija«. V: Ivan Cankar: Literarni revolucionar, ur. Aljoša Harlamov, 52–87. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018.

Platon. »Država«. V: Zbrana dela, prev. Gorazd Kocijančič, 989–1252. Celje: Celjska Mohorjeva Družba, 2006.

Platon. »Teajtet«. V: Zbrana dela I (študijska izdaja), prev. Gorazd Kocijančič, 217–282. Ljubljana: KUD Logos, Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2009.

Rode, Franc. Vse je dar: Spomini. Celje: Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2022.

Romuald, oče. Škofjeloški pasijon: znanstvenokritična izdaja, ur. Matija Ogrin. Celje: Celjska Mohorjeva družba, Ljubljana: SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009.

Rosenkranz, Karl. Aesthetics of Ugliness. Ur. in prev. Andrei Pop in Mechtild Widrich. London: Bloomsbury Publishing Plc, 2015.

Schmidt, Joël. Slovar grške in rimske mitologije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

Sveto pismo Stare in Nove zaveze. Slovenski standardni prevod (SSP). Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 2000.

Valvasor, Janez Vajkard. Prizorišče človeške smrti (v treh delih). Prev. Jože Mlinarič. Maribor: Založba Obzorja in Novo mesto: Dolenjska založba, 1969.

Zadravec, Franc. Slovenska besedna umetnost 1900–1950. Zbirka: Naša beseda. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974.

Zadravec, Franc. Slovenska književnost II. Ljubljana: DZS, 1999.

Župančič, Oton. Zbrano delo I. Zbirka: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Ljub­ljana: DZS, 1956.

Župančič, Oton. Zbrano delo VII. Zbirka: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Ljubljana: DZS, 1978.

Župančič, Oton. Zbrano delo XI. Zbirka: Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Ljub­ljana: DZS, 1989.

Published

28. 12. 2023

How to Cite

Kusterle, Jernej. 2023. “Demonism from Warning to Worship: The Development of the Demonic and the Transition of the Fallen Angel to the Demonic Muse in the Poetry of Charles Baudelaire and Ivan Cankar”. Keria: Studia Latina Et Graeca 25 (2): 197-213. https://doi.org/10.4312/keria.25.2.197-213.