Macrobius’ Description of the Roman Calendar

Authors

  • Matej Petrič University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/keria.22.1.77-106

Keywords:

Macrobius, Saturnalia, Roman calendar, months, Roman republic, late antiquity

Abstract

Članek obravnava koledarski ekskurz iz Makrobijevih Saturnalij. To antikvarno delo iz prve polovice 5. stoletja vsebuje dva pasusa, posvečena koledarskim vprašanjem (Sat. 1.3 in 1.12.16), ki sta predvsem zaradi virov, na katerih temeljita, kot tudi zaradi obširnega prikaza še danes nepogrešljiv vir za preučevanje rimskega koledarja. Vsebujeta namreč številne podatke, ki manjkajo v primerljivih pasusih pri Cenzorinu in Solinu. V članku se najprej posvečam avtorju Saturnalij, Makrobiju Ambroziju Teodoziju. Po predstavitvi Saturnalij in njihove strukture se težišče članka prenese na osvetlitev koledarskega pasusa in na njegovo umestitev v Saturnalije. V tem delu skušam pokazati, zakaj je Makrobij omenjal določene stvari in v kolikšni meri zapisano drži oziroma je plod kasnejše antikvarne literature, na podlagi katere je Makrobij pisal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alle, Bernard. »The Early Roman Celandar.« The Classical Journal 43, št. 3 (1947): 163–68.

Cameron, Alan. »The Date and Identity of Macrobius.« The Journal of Roman Studies 56, št. 1 in 2 (1966): 25–38.

Cameron, Alan. The Last Pagans of Rome. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Chantraine, Heinrich. »Zum römichen Kalender.« Hermes 104, št. 1 (1976): 115–118.

Feeney, Denis. Caesar’s Calendar. Berkeley: University of California Press, 2007.

Freyburger, Gérard, izd. Censorinus: Le jour anniversaire de la naissance. Pariz: Les Belles Lettres, 2019.

Herzog, Reinhart, in Lebrecht Schmidt, Peter, ur. Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. Zv. 6.1 Die Literatur im Zeitalter des Theodosius (374–430 n. Chr.). München: C. H. Beck, 2020.

Holford-Strevens, Leofranc, izd. Auli Gelli Noctes Atticae. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Holford-Strevens, Leofranc, izd. The Disputatio Chori et Praetextati. Turnhout: Brepols, 2019.

Hüttig, Albrecht. Macrobius im Mittelalter. Ein beitrag zur Rezepzionsgeschichte der Commentarii in Somnium Scipionis. Frankfurt na Majni: Peter Lang, 1990.

Jones, Arnold Hugh Martin, Martindale, John Robert, in Morris, J., ur. The Prosopography of the Later Roman Empire. 1. zvezek (A.D. 260–395). Cambridge: Cambridge University Press, 1971.

Jones, Christopher. Between Pagan and Christian. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014.

Kaster, Robert, izd. Macrobius: Saturnalia. Zv. 1. Loeb Classical Library 510. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

Kaster, Robert, izd. Macrobius Ambrosius Theodosius: Saturnalia. Oxford Classical Texts. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Mayhoff, Karl, izd. C Plinii Secundi Naturalis historiae libri XVI–XXII. Stuttgart: B. G. Teubner, 1892.

de Melo, Wolfgang, izd. Varro: De lingua Latina. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Michels, Agnes. »The Calendar of Numa nad the Pre-Julian Calendar.« Transactions and Proceedings of the American Philological Association 80 (1949): 320–46.

Michels, Agnes. The Calendar of the Roman Republic. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1967.

Mommsen, Theodor, izd. C. Iulii Solini Collectanea rerum memorabilium. Berlin: In aedibus Friderici Nicolai, 1864.

Mommsen, Theodor. Die römische Chronologie bis auf Cäsar. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1859.

Reynolds, Leighton in dr., izd. Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics. Oxford: Clarendon Press, 1983.

Romer, Frank. »Reading the Myth(s) of Empire: Paradoxography and Geographic Writing in the Collectanea.« V: Solinus. New Studies, ur. Kai Brodersen, 75–89. Heidelberg: Verlag Antike, 2014.

Rüpke, Jörg. The Roman Calendar from Numa to Constantine. Oxford: Wiley Blackwell, 2011.

Salzman, Michele Renee. The making of the Christian Aristocracy. Social and Religious Change in the Western Roman Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2004.

Samuel, Alan. Greek and Roman Chronology. München: C. H. Beck, 1972.

Wissowa, Georg. De Macrobii Saturnaliorum fontibus capita tria. Breslau: 1880.

Wolkenhauer, Anja. Sonne und Mond, Kalender und Uhr. Studien zur Darstellung und poetischen Reflexion der Zeitordnung in der römischen Literatur. Berlin: deGruyter, 2011.

Published

03.11.2020

Issue

Section

Articles