[1]
Šinkec, K. 2007. The Life of Our Holy Father Theodore, Abbot of Syceon. Keria: Studia Latina et Graeca. 9, 1 (Jul. 2007), 121–140. DOI:https://doi.org/10.4312/keria.9.1.121-140.