MOVRIN, David. Editing the Translation of Ovid’s Metamorphoses by Dr Joža Lovrenčič: New Evidence. Keria: Studia Latina et Graeca, Ljubljana, SI, v. 20, n. 1, p. 147–156, 2018. DOI: 10.4312/keria.20.1.147-156. Disponível em: https://journals.uni-lj.si/keria/article/view/8128.. Acesso em: 23 jun. 2024.