Kontakt

Revija Knjižnica
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1, p. p. 259
1000 Ljubljana

Journal Library
National and University Library
Turjaška 1, POB 259
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Glavni kontakt

prof. dr. Polona Vilar
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, UL

Kontakt za podporo

Polona Šubelj, Univesity of Ljubljana, Faculty of Arts
Telefon +386 1 241 1012