Kontakt

Revija Knjižnica
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1, p. p. 259
1000 Ljubljana

Journal Library
National and University Library
Turjaška 1, POB 259
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Glavni kontakt

prof. dr. Polona Vilar
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, UL
Telefon +386 1 241 1483

Kontakt za podporo

Polona Šubelj, Univesity of Ljubljana, Faculty of Arts
Telefon +386 1 241 1012