Uredništvo

Odgovorna urednica

prof. dr. Polona Vilar, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Tehnična urednica

Mojca Preglau

Mednarodni uredniški odbor

izr. prof. dr. Boris Bosančić, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayerja u Osijeku, Hrvaška

dr. Wolfram Horstmann, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Gottingen, Nemčija

dr. Günter Mühlberger, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Forschungszentrum „Digital Humanities“, Avstrija

dr. Sofija Klarin Zadravec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvaška

prof. dr. Kornelija Petr Balog, Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Strossmayerja u Osijeku, Hrvaška

Abigail Potter, Kongresna knjižnica, Združene države Amerike

prof. dr. David Bawden, Department of Library and Information Science at City, University of London

doc. dr. Jurgita Rudžionienė, Inštitut za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, Fakulteta za komunikacije, Univerza v Vilni, Litva

doc. dr. Drahomira Cupar, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvaška

Jasmina Ninkov, Biblioteka grada Beograda, Srbija

Uredniški odbor

dr. Melita Ambrožič, Slovenija

dr. Doris Dekleva Smrekar, Centralna tehniška knjižnica, Slovenija

Romana Fekonja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

doc. dr. Jan Pisanski, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

doc. dr. Sabina Fras Popović, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

mag. Dunja Legat , Univerzitetna knjižnica Maribor

mag. Branka Badovinac, IZUM