Uredništvo

Odgovorna urednica

dr. Polona Vilar, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Glavna urednica

dr. Mojca Rupar Korošec, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija

Mednarodni uredniški odbor

dr. Boris Bosančić, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayerja u Osijeku, Hrvaška

dr. Wolfram Horstmann, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Nemčija

dr. Günter Mühlberger, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Forschungszentrum „Digital Humanities“, Avstrija

dr. Sofija Klarin Zadravec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvaška

dr. Kornelija Petr Balog, Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Strossmayerja u Osijeku, Hrvaška

Abigail Potter, Kongresna knjižnica, Združene države

dr. Sigrid Reinitzer, Avstrija

dr. Jurgita Rudžionienė, Inštitut za bibliotekarstvo in informacijsko znanost, Fakulteta za komunikacije, Univerza v Vilni, Litva

dr. Mirna Willer, Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, Hrvaška

Uredniški odbor

dr. Melita Ambrožič, Slovenija

dr. Doris Dekleva Smrekar, Centralna tehniška knjižnica, Slovenija

Romana Fekonja, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

dr. Jan Pisanski, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

dr. Sabina Fras Popović, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

mag. Dunja Legat , Univerzitetna knjižnica Maribor

mag. Branka Badovinac, IZUM