Analiza Tiktok objav Mestne knjižnice Ljubljana

Avtorji

  • Sabina Prica Filozofska fakulteta UL
  • Polona Vilar

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.4

Ključne besede:

TikTok, socialna omrežja, analiza vsebine, Mestna knjižnica Ljubljana

Povzetek

Namen: Namen članka je izvesti analizo objav na TikTok profilu Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) in identificirati vsebine, ki jih knjižnica pogosteje objavlja. Ugotavljali smo, ali se na TikTok profilu MKL pojavljajo trendi glede tipov vsebin, ki jih objavljajo, kako ažurni so pri objavljanju, kako pogosto se uporabniki odzivajo na objave ter ali konsistentnost objavljanja in objavljanje viralnih vsebin vpliva na uspešnost TikTok profila MKL. Posredno pa bi radi pokazali uporabnost objavljanja na TikTok ter k temu spodbudili več knjižnic.

Metodologija/pristop: Vzorec raziskave so bile objave na TikTok profilu MKL ter njihovi ogledi, všečki in komentarji med 15. julijem 2020 in 30. majem 2022. Pri identificiranju vsebine objav smo uporabili analizo vsebine, interakcije pa smo analizirali z opisno statistično analizo. 

Rezultati: Rezultati so pokazali, da v MKL najpogosteje objavljajo priporočilne sezname, kar je skladno z njihovo željo, da bi na TikToku ustvarili svojo lastno #booktok skupnost. Kar se tiče interakcij se je izkazalo, da boljše rezultate prejmejo tiste objave, ki razkrijejo karakteristike knjižnice in ki so zasnovane na nekoliko hudomušen način. Konsistentnost objavljanja in reproduciranje viralnih vsebin ne vpliva na število interakcij.

Omejitve raziskave: Vzorec, ki smo ga zajeli za analizo je relativno majhen (zajema samo 88 objav), prav tako pa gre za objave ene same knjižnice, zato ne moremo podajati splošnih ugotovitev.

Izvirnost/uporabnost raziskave: To je prva raziskava, ki se ukvarja z uporabo TikToka v slovenskih knjižnicah. Raziskava nam kvantitativne podatke, katere vsebine so se izkazale za nekoliko bolj sprejete med uporabniki, teoretični del pa izpostavlja področja uporabe, ki jih lahko izkoristimo tudi sami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

27.07.2023

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Prica, S., & Vilar, P. (2023). Analiza Tiktok objav Mestne knjižnice Ljubljana. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(1-2), 59-77. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.4

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>