Razvijanje kritičnega mišljenja pri otrocih in biblioterapija v knjižnici

Pristop na podlagi tradicionalnih zgodb

Avtorji

  • Frida Biscan Hrvatsko knjižničarsko društvo
  • Keti Krpan Knjižnice Grada Zagreba

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.7

Ključne besede:

kritično mišljenje, tradicionalne zgodbe, metode, biblioterapija v knjižnici

Povzetek

Namen. Prispevek želi opozoriti na možnosti razvijanja kritičnega mišljenja pri otrocih z izvajanjem biblioterapevtskih delavnic v knjižnici po predlogi tradicionalne otroške zgodbe. Delo temelji na tečaju, ki ga avtorja izvajata na Hrvaškem centru za stalno izobraževanje knjižničarjev za spodbujanje kritičnega mišljenja pri otrocih, razvijanje bralnih navad in ustvarjanje kritičnega bralca. Temelji na delavnicah, ki so bile sestavni del mednarodnega projekta TRACE.

Pristop/metodologija. V prispevku bodo predstavljene delavnice, ki so jih avtorji izvedli v okviru Erasmus+ projekta Traditional children's stories for a common future – TRACE. Delavnice se delijo s knjižničarji prek Hrvaškega izobraževalnega centra za stalno izobraževanje knjižničarjev. Otroke spodbujamo k razmišljanju in ustvarjanju lastnega mnenja z različnimi metodami, ki večinoma temeljijo na posodobljeni Sokratovi metodi.

Rezultati. Otroci pogosto ne morejo izraziti svojega mnenja tako, da dvomijo o svojih stališčih. Izvedene delavnice so pokazale, kako je mogoče z zgodbami z različnimi etičnimi temami spodbujati kritično mišljenje pri otrocih in jih učiti, kako biti aktivni udeleženec v svoji družbi.

Praktična uporaba. Glede na možnost uporabe/združevanja več metod in izvajanja delavnic v »nadaljevanjih« jih je možno uporabljati tako v šolskih knjižnicah kot v otroških oddelkih splošnih knjižnic.

Izvirnost in vrednost. Prispevek opozarja na pomen razvijanja kritičnega mišljenja pri otrocih in izpostavlja vrednost tradicionalnih zgodb, ki vplivajo na otrokovo zavedanje svoje osebnosti in oblikovanje njegovih stališč, prispevajo k zmožnosti reševanja življenjskih problemov ter k razvoju vrednostnega sistema in izboljšanju medčloveških odnosov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajka. [cited: 2023-02-08]. Available at: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=5313

Bandler, R.; J. Grinder (1981). Metaspracheund psychotherapie: die Struktur der Magiel. Paderborn: Junfermann.

Buchberger, I. (2012). Kritičko mišljenje: priručnik kritičkog mišljenja, slušanja, čitanja i pisanja. Rijeka: Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas.

Buchberger, I.; V. Bolčević; V. Kovač (2017). Kritičko mišljenje u obrazovanju: dosadašnji doprinosi i otvoreni smjerovi. Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 24, 1:12. [cited: 2023-02-08]. Available at: https://hrcak.srce.hr/192820) DOI: https://doi.org/10.21464/mo45.124.109129

Ćurko, B. (2017). Kritičko mišljenje u nastavi filozofije, logike i etike. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo.

Ćurko et al. (2015). Ćurko, B.; F. Feiner; S. Gerjolj; J. Juhant; K. Kreß; V. Mazzoni; L. Mortari. Etičko obrazovanje i učenje o vrijednostima. [cited: 2023-02-08]. Available at: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/78cf8290-e6f6-4f2e-bfb6-b6dc88d71100/Ethika_O1a_%20Manual%20for%20Teachers_HR.pdf

Ćurko et al. (2021). Ćurko, B; F. Bišćan; K. Krpan; A. Eriņa; I. Vītola; S. Putniņa; J. M. González Riera. Guidelines for Teachers and Librarians. [cited: 2023-02-08]. Available at: http://www.trace-portal.eu/wp-content/uploads/2021/06/Guidelines-_English.pdf

Europski referentni okvir ključnih kompetencija. [cited: 2023-02-08]. Available at: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5464-2018-ADD-1/hr/pdf

Kritika. [cited: 2023-02-08]. Available at: https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=34046

Krpan, K.; I. Mršić; V. Cej (2018). Primjena razvojne biblioterapije u radu s djecom i mladima u narodnoj knjižnici. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1. [cited: 2023-02-08]. Available at: https://doi.org/10.30754/vbh.6 DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.61.1.621

Lipman, M. (2003). Thinking in education. Cambridge: Cambridge University Press. [cited: 2023-02-08]. Available at: DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511840272

http://assets.cambridge.org/97805218/12825/frontmatter/9780521812825_frontmatter.pdf

Paul, R.; L. Elder. (2004.): The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts & Tools, Foundation for Critical Thinking. [cited: 2023-02-08]. Available at:

https://www.criticalthinking.org/files/Concepts_Tools.pdf

Peti-Stantić, A. (2019). Čitanjem do (spo)razumijevanja: od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti. Zagreb: Naklada Ljevak.

Plummer, D. M. (2010). Dječje igre za razvoj socijalnih vještina. Zagreb: Naklada Kosinj.

Velički, V. (2013). Pričanje priča - stvaranje priča : povratak izgubljenom govoru. Zagreb: Alfa.

Prenosi

Objavljeno

27.07.2023

Kako citirati

Biscan, F., & Krpan, K. (2023). Razvijanje kritičnega mišljenja pri otrocih in biblioterapija v knjižnici: Pristop na podlagi tradicionalnih zgodb. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(1-2), 121–135. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.7

Številka

Rubrike

ČLANKI